12. jul, 2022

Voor Nomadine

Voor Nomadine

Als van kaarsen

Die ademend uitgaan

Met een blauw groen

gif

Leeft zij haar leven als

Luna -

 vrouw in de schaduw van haar zon

Voorzichtig haar rechten

 koesterend

Als stuurwiel

Onwetend - Onwijs -

Onschijnend

Jij : sluwe hyena

Met scherpe

klauwen en valse

Kaaktanden

-Haar adoratie in Woestenij

Mensen die blaffen

Voor haar toegang

Mannen die bijten en

Haar snauwend zich

Toe-eigenen

Verbannen is ze

-vergeten vrucht van

Vrije wil

Afstanden

Doorploegend

Moerassen

Verslindende argus

Lovend zeil van een

Verdoofde ziel en

Zwemmer langs

Wetten die ketenen

Bevrijdende zinnen

Van aanstoot

Zij is toch dat lot in

 de loterij !

Onwetend Onwijs

Onschijnend

Etna  oh  Etna

Hoe graag wil zij  

Klimmen naar je

Dorstend vuur

Maar keert

Halverwege terug

Naar het laat-

Donker ...wachtend

Op je ochtend.. wat zij

derhalve doet

Wachten in een  

Glorende morgen die

blijft

Bitterzoete tranen

Huilde zij om jouw

 aanlokkende

Stem

Een onverstaanbare

schim die haar

 schoorvoetend

Nadert

Met lusteloos zoeken

Eindeloos trekkend

En eindeloos duwend

Maar nooit naar het

Bereikbare doel

En toen

Totaal het lot ontglipt

In verdwenen

Aanwezigheid van

Sneeuw...

Stuwen rivieren hun

Oevers lek

Zeevogels krijsen en

Boren zich

 vliegend door de

Wind die alles

Meeneemt

haar   Heil    haar  Stem   haar  Pad

Kromagythe mei 2022

op de afbeelding rechts het schilderij (  J.W.Waterhouse )  Circe Invidiosa 1892 

Deel deze pagina